CommissioningPerformancetestRegulativer

Performancetest af tekniske installationer er nu en del af bygningsregelementet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har officielt meldt ud at funktionsafprøvning af en række installationer er et krav for at opnå en ibrugtagningstilladelse. Dette er med virkning fra 1. juli 2017 og gælder både nybyggeri og væsentlige ændringer af eksisterende byggeri.

“Dokumentation for resultatet af funktionsafprøvningen skal indsendes
til kommunen, og opfyldelse af kravene er en forudsætning for, at
bygningen må tages i brug.”

De omfattede installationer er ventilationsanlæg, varme- & køle-anlæg, belysningsanlæg og elevatorer. Det anbefales dog at CTS og solafskærming også testes for at opnå den ønskede performance af byggeriet.


 

Dette indikerer at vi som branche stadig tilstræber bæredygtighed – at byggeprojekter skal ses i deres helhed og splittes op i en række isolerede faser med hver deres økonomier.

De nye regler er også et skridt mod commissioning som en mere officielt anerkendt disciplin. Da commissioning netop sætter fokus på den røde tråd mellem klart defineret målbare kraver, der til slut skal påvises gennem fx. funktionsafprøvning.

M.Sc. Nicki Blådal-Hansen

Medstifter af CxWeb

nb@cxweb.dk

Skriv et svar