Om os

CXweb er en ingeniørteknisk IT-virksomhed, der siden januar 2017 har udviklet software-løsninger til byggebranchen. Vores software er udviklet som commissioning-værktøjer, hvilket betyder, at den understøtter et solidt tværfagligt samarbejde med fokus på effektiv dokumentation.

Der findes ikke to ens byggerier – arbejdsgangen fra projekt til projekt varierer meget. Derfor udvikler vi vores værktøjer i tæt samarbejde med vores brugere. Vi sætter ressourcer af til løbende at interviewe eksperter og opsøge feedback fra vores brugere, for at forstå branchens behov, så vores software altid kan opfylde disse så godt som muligt.

Teamet bag CXweb

INTERNE

Nicki

Nicki Blådal

Partner – Kommunikation, PR, strategi og økonomi

SONY DSC

Jakob Malmskov

Partner – Konceptudvikling & DPO

Mathias

Mathias Jahn-Nielsen

Partner – Full stack developer

Peter

Peter Bannow

Frontend & UX – Multimedie designer

Ishak Zaaimia

Ishak Zaaimia

Praktikant – Bygningsdesign

EKSTERNE

Nicklas Andersen

Nicklas Andersen

Bachelor – Software development

Johannes Riis

Johannes Riis

Special rådgiver – Makedsstrategi

CXweb - vi arbejder for en bæredygtig fremtid

Læs hvad vi gør for at fremme bæredygtighed i verden, jævnfør FN’s 17 verdensmål.

FN-Verdensmål 11: Forøg alle bysamfunds sikkerhed, levevilkår og bæredygtighed

Vi arbejder aktivt for at øge levevilkårene i de mindre bysamfund i Danmark. Den stigende migration fra land til by, har ført til udkantsområder med færre arbejdspladser der tilbyder jobs for personer med længeregående uddannelser.

 

Hvad vi har gjort:

 • CXweb har stiftet kontor i Nykøbing Falster, for at hjælpe til at skabe flere arbejdspladser for højtuddannede udenfor de største byer
 • 3 unge mennesker i praktik inden for softwareudvikling
 • 25.000 DKK har CXweb lagt direkte i skatter og investeringer i udkantsområder

FN-Verdensmål 9 – Byg modstandsdygtig infrastruktur, promover inklusiv og bæredygtig  industrialisering og fremme af innovation

CXwebs eksistensgrundlag er at innovere Danmarks største industri, byggebranchen. Vi arbejder ydermere på at implementere industri 4.0 tilgangen i byggeri og drift. 

 

Hvad har vi gjort:

 • 1,5 årsværk har CXweb investeret i innoverende forskning i samarbejde med de danske universiteter 
 • CXweb er aktivt medlem i 2 netværk for erfaringsdeling og innovation 
 • 2 innovationsprojekter er blevet udarbejdet med støtte fra CXweb som industripartner

FN-Verdensmål 13 – Yd et kritisk bidrag i at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser

Stigende energiforbrug er en af kerneårsagrener til klimaforandringerne. CXweb udspringer af commissioning-processen, der er designet til at sætte et tiltrængt fokus på tekniske installationer i byggeriet. Bygningsteknikken er blevet så kompleks, at det uden commissioning oftest viser umuligt at bygge energieffektivt.

 

Hvad har vi gjort:

 • 12 informative artikler har CXweb publiceret for at uddanne byggerbranchen i at sætte fokus på bygningsteknik
 • Vi har uddannet 8 studerende i commissioning og vigtigheden af energioptimeret byggeri – igennem praktik/lærepladser

FN-Verdensmål 5 – Opnå lighed imellem kønnene

CXweb er som IT-virksomhed, i en branche som igennem mange år har været domineret af det mandlige køn. Store virksomheder som Google har adresseret problemet og statueret eksempler ved at slå hårdt ned på køns-racisme. Vi arbejder på at skabe balance mellem kønnene indenfor vores virksomhed og for generelt at tiltrække flere kvinder til faget.

 

Hvordan klare vi os:

 • Bestyrelsen indeholder 25% kvinder
 • 20% af alle tidligere og nuværende ansatte i CXweb er kvinder
 • 0 publikationer som skal fremme kvinder i faget