Commissioning Værktøjer

Commissioning værktøjskassen er en frit tilgængeligt samling af ressourcer som især bygherrer, commissioning-eksperter og totalentreprenører, kan bruge som kilde til inspiration.

Cx-værktøjskassen har til formål at højne kvaliteten af bygningscommissioning på tværs af aktører i Danmark. Det er en platform som samler og distribuerer commissioning værktøjer som branchens ypperste har valgt at distribuere på internettet.

Værdibyg

Denne vejledning er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte fra brancheorganisationerne bag Værdiskabende Byggeproces og fra Realdania

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

ASHRAE er det Amerikanske svar på DANVAK, de har udarbejdet den mest anvente standard for commissioning

California Commissioning Collaborative

De udbyder flere Cx værktøjer gratis (ENGELSK)

The Building Commissioning Association

BCxA har publiceret flere Cx best practice dokumenter (ENGELSK)

Dansk Standard

Standarden er beregnet til brug i forbindelse med byggeri og ved større ombygninger herunder energirenoveringer. Større ombygninger omfatter bl.a. ombygninger, der medfører revision af det fremtidige energi- eller driftsbudget eller som har et højt indhold af teknisk indhold

The Building Commissioning Association

BCxA har publiceret flere Cx best practice dokumenter (ENGELSK)

National Institute of BUILDING SCIENCES

Denne Guideline skal bruges sammen med ASHRAE Guideline 0-2005: The Commissioning Process (ENGELSK)

Energy Design Resources

En grundig gennemgang af commissioning-processen (ENGELSK)

Energistyrelsen

Kravspecifikationerne er en tjekliste, som I kan bruge i udbud af nyt anlæg eller til at bestille nyt udstyr. Den gennemgår alle faser i leveringen af et energieffektivt anlæg, Det betyder, at der er krav til leverandøren om at levere et anlæg, der ikke alene er dimensioneret rigtigt i forhold til behovet, men også er indreguleret, trimmet og har en plan for vedligehold.

Region H

Commissioning Krav (UDKAST) Projekt: Nordfløjen etape 2 Placering: Blegdamsvej Forfatter: RRDT Dato: 08.09.2017

Bygningsstyrelsens

Bygningsstyrelsen har i forbindelse med renovering og nybyggeri af et stort antal laboratoriebyggerier udviklet en række krav og anbefalinger, der skal anvendes ved programmering og projektering af laboratoriebyggerier til såvel forskning som undervisning

Københavns Ejendomme

Københavns Kommune har udviklet sine egne tekniske bygherrestandarder gældende for alle kommunens ejendomme, til brug for tilbudsgivning, for rådgivere og entreprenører. Dokumenterne indeholder de krav, der skal opfyldes, når der bygges for KEID.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

D. 1. juli 2017 indførte der krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. De bygningsinstallationer som funktionsafprøvningerne omfatter er:

Videnscenter for energibesparelser i bygninger

Funktionsafprøvninger er en nødvendig del af en samlet performancetest.

(senest revideret Juni 2019)

CXweb ApS har ikke ophavsret til commissioning værktøjer der henvises til på denne side. Denne hjemmeside refererer udelukkende til eksterne kilder og CXweb fraskriver sig for alt ansvar, i forbindelse med brugen af materialet.

Skriv til info@cxweb.dk for henvendelser