CXweb – Vi arbejder aktivt for en bedre fremtid

Læs hvad vi gør for at fremme bæredygtighed i verden, jævnfør FN’s 17 verdensmål.

FN-Verdensmål 11: Forøg alle bysamfunds sikkerhed, levevilkår og bæredygtighed

Vi arbejder aktivt for at øge levevilkårene i de mindre bysamfund i Danmark. Den stigende migration fra land til by, har ført til udkantsområder med færre arbejdspladser der tilbyder jobs for personer med længeregående uddannelser.

 

Hvad vi har gjort:

 • CXweb har stiftet kontor i Nykøbing Falster, for at hjælpe til at skabe flere arbejdspladser for højtuddannede udenfor de største byer
 • 3 unge mennesker i praktik inden for softwareudvikling
 • 25.000 DKK har CXweb lagt direkte i skatter og investeringer i udkantsområder

FN-Verdensmål 9 – Byg modstandsdygtig infrastruktur, promover inklusiv og bæredygtig  industrialisering og fremme af innovation

CXwebs eksistensgrundlag er at innovere Danmarks største industri, byggebranchen. Vi arbejder ydermere på at implementere industri 4.0 tilgangen i byggeri og drift. 

 

Hvad har vi gjort:

 • 1,5 årsværk har CXweb investeret i innoverende forskning i samarbejde med de danske universiteter 
 • CXweb er aktivt medlem i 2 netværk for erfaringsdeling og innovation 
 • 2 innovationsprojekter er blevet udarbejdet med støtte fra CXweb som industripartner

FN-Verdensmål 13 – Yd et kritisk bidrag i at bekæmpe klimaforandringerne og deres konsekvenser

Stigende energiforbrug er en af kerneårsagrener til klimaforandringerne. CXweb udspringer af commissioning-processen, der er designet til at sætte et tiltrængt fokus på tekniske installationer i byggeriet. Bygningsteknikken er blevet så kompleks, at det uden commissioning oftest viser umuligt at bygge energieffektivt.

 

Hvad har vi gjort:

 • 12 informative artikler har CXweb publiceret for at uddanne byggerbranchen i at sætte fokus på bygningsteknik
 • Vi har uddannet 8 studerende i commissioning og vigtigheden af energioptimeret byggeri – igennem praktik/lærepladser

FN-Verdensmål 5 – Opnå lighed imellem kønnene

CXweb er som IT-virksomhed, i en branche som igennem mange år har været domineret af det mandlige køn. Store virksomheder som Google har adresseret problemet og statueret eksempler ved at slå hårdt ned på køns-racisme. Vi arbejder på at skabe balance mellem kønnene indenfor vores virksomhed og for generelt at tiltrække flere kvinder til faget.

 

Hvordan klare vi os:

 • Bestyrelsen indeholder 25% kvinder
 • 20% af alle tidligere og nuværende ansatte i CXweb er kvinder
 • 0 publikationer som skal fremme kvinder i faget