Commissioningtests og funktionsafprøvning med IoT-sensorer

Marie

M.Sc. Marie Bryld Wolsing

Energi- og indeklimaingeniør med fokus på bæredygtighed

Kandidat Speciale

Marie Bryld Wolsing har i det forgangne ½ år undersøgt mulighederne for at anvende IoT-sensorer til at automatisere diverse commissioning tests og performance monitorering.

Specialet har blandt andet undersøgt følgende problematikker:

  • Er det muligt at indsamle detaljeret data fra bygningsteknikken gennem trådløse lavpris sensorer på en hurtig og økonomisk måde
  • Kan funktionsafprøvning delvist automatiseres ved hjælp af trådløse lavpris sensorer
  • Er det muligt at optimere driften af bygningsteknikken baseret på analyse af indsamlet sensordata
  • Er det muligt at forudsige handlinger fra bygningsteknikken via Neurale Netværk baseret på prognoser
funktionsafprøvning iot

Specialet er udarbejdet i samarbejde med CXweb og DTU Smart Library.

funktionsafprøvning iot sensorer

Her ses hvordan projektets 15 IoT sensorer er fordelt på DTU’s bibliotek

Kandidatspecialet undersøger om det er muligt at indsamle forbrugsdata fra bygningsteknikken gennem trådløse lavprissensorer på en nem og økonomisk måde.

Med udgangspunkt i funktionsafprøvninger blev det undersøgt om dele af testene kunne udføres med sensorer og om data efter afprøvning kan bruges til optimering af drift.

Der er opsat 15 sensorer som monitorerer ventilationssystemet (temperaturer forskellige steder i systemet), varmesystemet (frem og tilbageløbstemperaturer ved radiatorerne), lyssystemet (lux) og indeklimaet (indetemperatur og CO2).

Gennem analyse af den indsamlede sensordata var det muligt at identificere potentielle optimeringer i driften af bygningen, i form af at projektet udpegede eventuelle problematikker i indeklima og energiforbruget.

Dataanalyse viste at sensordata kunne bruges til at monitorere: rumtemperatur, udetemperatur, CO2 koncentration, lysniveau, indblæsningstemperatur i rum og ventilationsaggregat, spjældposition og vibration af ventilationsaggregat (indikerer om anlægget er tændt/slukket).

Download rapporten her: Læs mere om funktionsafprøvninger her

Commissioning håndbogen, gratis dansk guide om cx-processen. Den hurtigste indføring i hvad du skal vide om commissionering af tekniske anlæg

Ventilationssystemet som blandt andet blev testet i projektet.

Nicki

Nicki Blådal

Medstifter af CXweb

nb@cxweb.dk