10 gode råd baseret på erfaring fra amerikanks bygningscommissioning

Moderne byggeprojekter bliver mere og mere komplekse. Et dårligt planlagt eller ringe eksekveret bygnings commissioning-proces kan resultere i en ineffektivt eller ligefrem kaotisk bygge-forløb. Hvorimod at et velfungerende commissioning-forløb vil give et strømlinet og effektivt byggeprojekt. Den positive effekt ses fra opstart til aflevering og så længe, som det opnåede systemkendskab vedligeholdes efterfølgende.

CXweb har undersøgt, hvordan bygnings commissioning bliver udført i USA, hvor man har over 50 års erfaring. I den sammenhæng har vi samlet 10 ”best practice” til udføring af commissioning.

Planlægning er nøglen!

1# Start tidligt
Bygherren bør vedtage, at commissioning er en officiel del af projektet, og derudover skal han/hun udpensle de enkelte commissioning-ydelser i udbuddet, budgettet og den overordnede tidsplan.

Commissioning-forløbet bør opstartes i samarbejde mellem bygherre og bygherre-rådgiver, og deres første opgave er at lave et udkast til kravspecifikation. Dette kan med fordel udarbejdes sideløbende med byggeprogrammet.

 

2# Commissioning-organisationen
Commissioning-organisationens størrelse og kompetencer skal stemme overens med byggeriets kompleksitet og størrelse. Det er dog ens for alle projekter, at commissioning-organisationen som minimum skal have folk med praktisk autoritet, hands-on-erfaring med tekniske installationer og et gennemgående kendskab til bygge-processen.

Det er en stor fordel at have alle aktører repræsenteret i organisationen, så snart de udvælges til byggeprojektet. På større projekter bør der også være mindst en person med dybdegående kendskab repræsenteret for hver af de relevante tekniske faggrupper.

 

3# Commissioning-planen
Det er kritisk at commissioning-processen er indtænkt i byggeprojektet fra dag ét. I Danmark er commissioning endnu ikke en standardiseret ydelse, og det er derfor vigtigt at bygherren allerede fra udbuddet har afgrænset, hvilke installationer han/hun ønsker inkluderet i processen, og hvor meget der skal budgetteres til de forskellige aktiviteter.

Hvis man udarbejder version 1 af commissioning-planen før projektet går i udbud, er det muligt at formulere hver aktørs ansvar på kontraktform og derved engagere fremtidige aktører i tilstrækkelig grad.

 

4# IKT og commissioning
For både offentlige som private projekter, bør der sættes klare guidelines for informations- og kommunikationprocedurer. Da klarhed i IKT støtter et solidt tværfagligt samarbejde imellem virksomheder, giver konsistens i samling af kritiske informationer og optimerer commissioning-loggen.

Hvis der derimod er uklarheder mellem aktørerne om, hvor arbejdet samles og dokumenteres, så vil commissioning-organisationen skulle tilsidesætte store mængder af ressourcer på facilitering, dokumenthåndtering og lavpraktisk formidling.

cxweb bygnings commissioning bedste praksis

Ørestaden Metro, København af: chrishoffphotography

Commissioning, at koordinere sig fra problemerne

#5 Commissioning i projekteringsfasen
Kravspecifikation skal væves ind i de projekterendes arbejde, og derfor er det kritisk, at de projekterende engageres i commissioningmøderne. Ydermere bør de projekterende udarbejde en projektbasis, der beskriver hvordan projektet tilgodeser kravspecifikationen i et en-til-en forhold.

Commissioning-organisationen skal løbende granske projekteringsmaterialet som en uvildig foranstaltning for at sikre, at eventuelle problematikker håndteres og løses før de manifesteres på byggepladsen. Antallet af granskninger afhænger af projektets kompleksitet, men det anbefales, at man på komplekse projekter mindst udfører en indledende granskning og tre opfølgende granskninger i løbet af projekteringsfasen.

 

#6 Tidlig entreprenørinddragelse
Entreprenørerne skal inddrages i commissioning-organisationen så snart de er blevet udvalgt. Den tidlige entreprenørinddragelse er vigtig, da de med deres praktiske og tekniske viden bidrager med en symbiotisk effekt der gavner alle interessenter. Entrepriseformen har selvfølgelig indflydelse på, hvornår de forskellige fagentrepriser kan inddrages.

Et kick-off møde i starten af udførelsesfasen er essentielt for at strømline arbejdsgangen. Entreprenører får langt bedre vilkår for at levere et fejlfrit byggeri når de er involveret i commissioning-processen. Derudover kan de udførendes arbejde bedre koordineres i overensstemmelse med commissionning-processen, hvis de relevante grænseflader udredes tidligt.

Commissioning kræver engagement fra start til slut

#7 Informationsdeling i udførelsesfasen
De udførende skal have kendskab og tilgang til relevante commissioning-dokumenter, hvor især commissioning-planen og loggen har stor betydning. Det er en fordel med loggen, at der på større projekter sorteres, således at underentreprenører kun præsenteres for observationer der relateres sig til relevante fagområder (også på tværs af grænseflader).

Der skal tidligst muligt i et commissioning-møde foregå en præsentation af testparadigmer og dertilhørende relevante tjeklister. Derved får de udførende mulighed for at kommentere på de foreskrevne commissioningkrav og den tiltænkte verificering af de forskellige anlæg og installationer.

 

#8 Commissioning-loggen og løbende commissioning-møder
Commissioning-loggen er nøglen til et veldokumenteret og funktionelt arbejde. Det er praktisk taget alle interessenter, der kan drage nytte af loggen. Dem, der er direkte tilknyttet til byggeprojektet, kan løbende holde styr på, at ingen vigtige observationer bliver efterladt uden opfølgning. Men også bygherren og driftsherren bliver i stand til at holde øje med, hvordan projektets tekniske installationer skrider frem.

Selvom der på et byggeprojekt typisk er en stille periode for commissioning-arbejdet, skal der alligevel afsættes tid til regelmæssige commissioning-møder fra start til slut. Møder omkring kritiske commissioning-punkter bør holdes med entreprenører og andre interessenter, således at eventuelle problemer findes, håndteres og løses hurtigt. Ved at benytte commissioning-loggen ved disse møder, kan det sikres at problemer tages op og at trufne beslutninger dokumenteres.

#9 Konsistent engagementet 
Commissioning-lederen skal opretholde en opsøgende og konstruktiv dialog mellem de forskellige aktører. Dialog før, under og efter udførelsen af kritiske aktiviteter kan lede til præventiv fejlfinding eller danne grundlag for forståelse af fremtidige problemer.

Gentagne commissioning-tilsyn og deltagelse i udførelsen af kritiske aktiviteter bør skrives ind i commissioning-planen som standard.
Gennemlæsning af opstartsrapporter, testrapporter og stikprøveudtagelser af K/S bør udføres som led i commissioning-processen.

 

#10 Commissioning-tests
Udfør tests efter de angivne testbeskrivelser, der er udarbejdet i de indledende faser. Hvis de udførende selv skal stå for tests, er det vigtigt, at testforløbet er entydigt beskrevet, og at det dokumenteres grundigt. Commissioning-testresultater bør altid analyseres og vigtige konklusioner skal nedskrives i rapporten, dermed kan driften senere anvende rapporterne til systemforståelse og fejlfinding.

Til sidst er det vigtigt at commissioning-tests designes således, at de ikke kun kan verificere de tidligere defineret krav, men også kan anvendes som fundament for fremtidige test, således at sæsonmæssige problemer og tidsafhængige problemer effektivt kan identificeres.