Commissioning Dokumenter

Værktøjskasse der samler skabeloner og tekniske standarder

Commissioning værktøjskassen er en frit tilgængeligt samling af ressourcer som især bygherrer, commissioning-eksperter og totalentreprenører, kan bruge som kilde til inspiration.

Commissioning dokumenterne har til formål at højne kvaliteten af bygningscommissioning på tværs af aktører i Danmark. Det er en platform som samler og distribuerer commissioning værktøjer som branchens ypperste har valgt at distribuere på internettet.

Dansk Standard

Standarden er beregnet til brug i forbindelse med byggeri og ved større ombygninger herunder energirenoveringer.

BCxA - Building Commissioning Association

The building Commissioning Association er en international nonprofit organization med mere en 1200 medlemmer

All cx application samples and templates (89)

Eksempler:

– Generel Commissioning Requirements

– Detailed cx-progress report sample

-Cx issues log template

– Checklists

 

Best Practices in Commissioning New Construction

Best Practices in Commissioning Existing Buildings

Energistyrelsen

Kravspecifikationerne er en tjekliste, som I kan bruge i udbud af nyt anlæg eller til at bestille nyt udstyr. Den gennemgår alle faser i leveringen af et energieffektivt anlæg, Det betyder, at der er krav til leverandøren om at levere et anlæg, der ikke alene er dimensioneret rigtigt i forhold til behovet, men også er indreguleret, trimmet og har en plan for vedligehold.

Region H

Commissioning Krav (UDKAST) Projekt: Nordfløjen etape 2 Placering: Blegdamsvej Forfatter: RRDT Dato: 08.09.2017

Københavns Ejendomme

Københavns Kommune har udviklet sine egne tekniske bygherrestandarder gældende for alle kommunens ejendomme, til brug for tilbudsgivning, for rådgivere og entreprenører. Dokumenterne indeholder de krav, der skal opfyldes, når der bygges for KEID.

Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen har i forbindelse med renovering og nybyggeri af et stort antal laboratoriebyggerier udviklet en række krav og anbefalinger, der skal anvendes ved programmering og projektering af laboratoriebyggerier til såvel forskning som undervisning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

D. 1. juli 2017 indførte der krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. De bygningsinstallationer som funktionsafprøvningerne omfatter er:

Alectia (NIRAS)

Eksempler på hvordan ydelsesbeskrivelse kan udformes

Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen arbejder strategisk på at udvikle og indføre performancetest-metoden, som kobler betaling til leveret kvalitet og funktion. I praksis foregår det via verifikationer, som gennemføres under byggeriernes udførelse. Udviklingen af metoderne for verifikation gør det muligt at adskille bygningernes tekniske og energimæssige performance fra brugernes indflydelse.

(Senest revideret Januar 2022)

CXweb ApS har ikke ophavsret til commissioning dokumenter der henvises til på denne side. Denne hjemmeside refererer udelukkende til eksterne kilder og CXweb fraskriver sig for alt ansvar, i forbindelse med brugen af materialet.

Skriv til info@cxweb.dk for henvendelser angående commissioning dokumenter