Commissioning Dokumenter

Værktøjskasse der samler skabeloner og tekniske standarder

Commissioning værktøjskassen er en frit tilgængeligt samling af ressourcer som især bygherrer, commissioning-eksperter og totalentreprenører, kan bruge som kilde til inspiration.

Commissioning dokumenterne har til formål at højne kvaliteten af bygningscommissioning på tværs af aktører i Danmark. Det er en platform som samler og distribuerer commissioning værktøjer som branchens ypperste har valgt at distribuere på internettet.

Værdibyg

Denne vejledning er udarbejdet og udgivet af brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces med støtte fra brancheorganisationerne bag Værdiskabende Byggeproces og fra Realdania

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers

ASHRAE er det Amerikanske svar på DANVAK, de har udarbejdet den mest anvente standard for commissioning

National Institute of BUILDING SCIENCES

Denne Guideline skal bruges sammen med ASHRAE Guideline 0-2005: The Commissioning Process (ENGELSK)

Dansk Standard

Standarden er beregnet til brug i forbindelse med byggeri og ved større ombygninger herunder energirenoveringer.

The Building Commissioning Association

BCxA har publiceret flere Cx best practice dokumenter (ENGELSK)

Energistyrelsen

Kravspecifikationerne er en tjekliste, som I kan bruge i udbud af nyt anlæg eller til at bestille nyt udstyr. Den gennemgår alle faser i leveringen af et energieffektivt anlæg, Det betyder, at der er krav til leverandøren om at levere et anlæg, der ikke alene er dimensioneret rigtigt i forhold til behovet, men også er indreguleret, trimmet og har en plan for vedligehold.

Region H

Commissioning Krav (UDKAST) Projekt: Nordfløjen etape 2 Placering: Blegdamsvej Forfatter: RRDT Dato: 08.09.2017

Københavns Ejendomme

Københavns Kommune har udviklet sine egne tekniske bygherrestandarder gældende for alle kommunens ejendomme, til brug for tilbudsgivning, for rådgivere og entreprenører. Dokumenterne indeholder de krav, der skal opfyldes, når der bygges for KEID.

Bygningsstyrelsens

Bygningsstyrelsen har i forbindelse med renovering og nybyggeri af et stort antal laboratoriebyggerier udviklet en række krav og anbefalinger, der skal anvendes ved programmering og projektering af laboratoriebyggerier til såvel forskning som undervisning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

D. 1. juli 2017 indførte der krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. De bygningsinstallationer som funktionsafprøvningerne omfatter er:

Videnscenter for energibesparelser i bygninger

Funktionsafprøvninger er en nødvendig del af en samlet performancetest.

Bygningsstyrelsen

Bygningsstyrelsen arbejder strategisk på at udvikle og indføre performancetest-metoden, som kobler betaling til leveret kvalitet og funktion. I praksis foregår det via verifikationer, som gennemføres under byggeriernes udførelse. Udviklingen af metoderne for verifikation gør det muligt at adskille bygningernes tekniske og energimæssige performance fra brugernes indflydelse.

(Senest revideret December 2020)

CXweb ApS har ikke ophavsret til commissioning dokumenter der henvises til på denne side. Denne hjemmeside refererer udelukkende til eksterne kilder og CXweb fraskriver sig for alt ansvar, i forbindelse med brugen af materialet.

Skriv til info@cxweb.dk for henvendelser angående commissioning dokumenter