Commissioning ventilation

8 råd til commissioning-processen

Sådan starter du Commissioning-processen Commissioning er en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces, der har fokus på samspillet mellem totaløkonomi og installationer. Herved skabes en energioptimeret og velfungerende bygning gennem hele bygningens levetid. Commissioning er en enkel, men omfattende proces, som du kan læse mere om: Commissioning håndbog 8 råd fra Værdigbyg Hvad betyder commissioning og hvordan…

Funktionsafprøvninger af bygningers installationer

Funktionsafprøvninger af bygningers installationer D. 1. juli 2017 indførtes der krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. Som led i funktionsafprøvningskravenes indførelse blev der udarbejdet vejledninger i funktionsafprøvning for de centrale installationsområder. Desværre viser erfaringer fra praksis, at der er betydelige barrierer og udfordringer i…

Commissioning på Viking Link

Commissioning på Viking Link Commissioning processen for elforbindelsen mellem Danmark og Storbritannien Om Projektet Viking Link er en kommende 770 km lang elforbindelse mellem Revsing i det sydlige Jylland og Bicker Fen i Lincolnshire i England. Den 1.400 MW elforbindelse vil give en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi, adgang til bæredygtig elproduktion og øget…

Vejledning om Funktionsafprøvning

Opdatering af vejledning om funktionsafprøvning D. 1. juli 2017 indførtes der krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. Bygningsreglementets krav gælder ved nybyggeri, men også for eksisterende byggeri, hvor der udføres ændringer, der har betydning for bygningsreglementets bestemmelser. Det er for eksempel når der installeres…

Hurtig funktionsafprøvning af tekniske installationer, byggeri - med CXweb

Digital funktionsafprøvning

BR-18 Funktionsafprøvning Byggeri Bygningsreglementets krav til test af tekniske installationer Funktionsafprøvning: BR-18 kræver dokumenteret test af bygningsteknikken Bygherrer risikerer ikke at få en ibrugtagningstilladelse ved manglende funktionsafprøvning.   “Siden 1. juli 2017 har der været krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. De bygningsinstallationer som…

ongoing commissioning CXweb

Strategier for anvendelse af Commissioning

Nyt studie om commissioning strategier i driftsfasen (on-going commissioning) Byggeteknologi-Civilingeniør Lin Kjerulf Specialet om on-going commissioning er udarbejdet af civilingeniør Lin Kjerulf ved DTU Byg. Specialet er baseret på 11 ekspertinterviews og kvantitativ energidata fra laboratoriebygning 202, der ifølge Lin har været udsat for en del tekniske vanskeligheder ifm. idriftsættelsen. Formålet med specialet er at…

Bæredygtigt byggeri og commissioning CXweb

Bæredygtigt Byggeri & Commissioning

Bæredygtigt Byggeri og Commissioning Commissionings rolle i Bæredygtigt Byggeri En undersøgelse af pointgivningen i DGNB, LEED og BREEAM Byggeprojekter kræver mange ressourcer at opføre og drifte. Bygningernes lange levetid betyder, at de valg der træffes ifm. byggeriet, har langtrækkende konsekvenser. Spares der på de tekniske løsninger eller kvaliteten af materialerne, så kan det have store…

Typiske Projekteringssvigt

Typiske projekteringssvigt Bygningsstyrelsen er på mange måder en unik bygherre. Først og fremmest er de nok den største på tværs af konjunkturer, derudover står de ofte med meget store og komplekse projekter. Bygningsstyrelsen følger løbende op på deres projekter og analyserer hvad der er de største usikkerhedsmomenter og fejlkilder. Det er blevet til en oversigt…

Fordele ved commissioning byggeri CXweb

Fordele ved Commissioning

Fordele ved commissioning på byggeprojekter Commissioning i byggeriet kan give konkrete og målbare fordele for bygherrer, projekterende, udførende, brugerne og samfundet som helhed. Sådan konkluderes det på den anden side af Atlanten, hvor man i USA løbende har indsamlet data for byggeprojekter med commissioning. Amerikanske erfaringer og konklusioner kan bruges i dansk sammenhæng, hvor der…