søhøjskolen

Commissioning på Søhøjskolen Multihus

Søhøjskolen Multihus Om projektet: Egedal Kommune renoverer deres skoler fra 2020-2028, så eleverne får moderne og motiverende rammer at lære, trives og udvikle sig i. Ombygningen på Søhøjskolen er den første af fire skoler i Egedal kommune, der bygges i kommunens strategiske byggepartner til skoleprojekter, Læringspartnerskab Egedal. Som en del af projektet udføres og faciliteres der en…

Sensorer funktionsafprøvning CXweb

Funktionsafprøvning og IoT sensorer

Automatisk funktionsafprøvning med IoT sensorer Med kravet fra BR18 om at der skal foretages funktionsafprøvning af bygningsinstallationer er efterspørgslen på metoder, skabeloner og værktøjer steget markant hos byggebranchens aktører. Derfor har vi fokus på at strømline metoden for dokumentation og verifikation af bygningsinstallationer og anlæg. Sammen med High Performance Creators (HPC) har vi startet et…

Commissioning-ventilation

8 råd til commissioning-processen

Sådan starter du Commissioning-processen Commissioning er en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces, der har fokus på samspillet mellem totaløkonomi og installationer. Herved skabes en energioptimeret og velfungerende bygning gennem hele bygningens levetid. Commissioning er en enkel, men omfattende proces, som du kan læse mere om: Commissioning håndbog 8 råd fra Værdibyg Hvad betyder commissioning og hvordan…

Funktionsafprøvning-bygningsinstallationer

Hvad er funktionsafprøvning

Hvad er funktionsafprøvning – test af bygningers installationer D. 1. juli 2017 indførtes der krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. Som led i funktionsafprøvningskravenes indførelse blev der udarbejdet vejledninger i funktionsafprøvning for de centrale installationsområder. Desværre viser erfaringer fra praksis, at der er betydelige…

Commissioning Viking Link

Commissioning på Viking Link

Commissioning på Viking Link Commissioning processen for elforbindelsen mellem Danmark og Storbritannien Om Projektet Viking Link er en kommende 770 km lang elforbindelse mellem Revsing i det sydlige Jylland og Bicker Fen i Lincolnshire i England. Den 1.400 MW elforbindelse vil give en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi, adgang til bæredygtig elproduktion og øget…

Vejledning om Funktionsafprøvning

Opdatering af vejledning om funktionsafprøvning D. 1. juli 2017 indførtes der krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. Bygningsreglementets krav gælder ved nybyggeri, men også for eksisterende byggeri, hvor der udføres ændringer, der har betydning for bygningsreglementets bestemmelser. Det er for eksempel når der installeres…

Hurtig funktionsafprøvning af tekniske installationer, byggeri - med CXweb

Digital funktionsafprøvning

BR-18 Funktionsafprøvning Byggeri Bygningsreglementets krav til test af tekniske installationer Funktionsafprøvning: BR-18 kræver dokumenteret test af bygningsteknikken Bygherrer risikerer ikke at få en ibrugtagningstilladelse ved manglende funktionsafprøvning. “Siden 1. juli 2017 har der været krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages funktionsafprøvning af en række bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen. De bygningsinstallationer som afprøvningerne…

ongoing commissioning CXweb

Strategier for anvendelse af Commissioning

Nyt studie om commissioning strategier i driftsfasen (on-going commissioning) Byggeteknologi-Civilingeniør Lin Kjerulf Specialet om on-going commissioning er udarbejdet af civilingeniør Lin Kjerulf ved DTU Byg. Specialet er baseret på 11 ekspertinterviews og kvantitativ energidata fra laboratoriebygning 202, der ifølge Lin har været udsat for en del tekniske vanskeligheder ifm. idriftsættelse og commissioning. Formålet med specialet…

Bæredygtigt byggeri og commissioning CXweb

Bæredygtigt Byggeri & Commissioning

Bæredygtigt Byggeri og Commissioning Commissionings rolle i Bæredygtigt Byggeri En undersøgelse af pointgivningen i DGNB, LEED og BREEAM Byggeprojekter kræver mange ressourcer at opføre og drifte. Bygningernes lange levetid betyder, at de valg der træffes ifm. byggeriet, har langtrækkende konsekvenser. Spares der på de tekniske løsninger eller kvaliteten af materialerne, så kan det have store…

8 tallet CXweb

Typiske Projekteringssvigt

Typiske projekteringssvigt Bygningsstyrelsen er på mange måder en unik bygherre. Først og fremmest er de nok den største på tværs af konjunkturer, derudover står de ofte med meget store og komplekse projekter. Bygningsstyrelsen følger løbende op på deres projekter og analyserer hvad der er de største usikkerhedsmomenter og fejlkilder. Det er blevet til en oversigt…