ongoing commissioning CXweb

Strategier for anvendelse af Commissioning ved bygninger

Nyt studie om commissioning strategier i driftsfasen (on-going commissioning) Byggeteknologi-Civilingeniør Lin Kjerulf Specialet om on-going commissioning er udarbejdet af civilingeniør Lin Kjerulf ved DTU Byg. Specialet er baseret på 11 ekspertinterviews og kvantitativ energidata fra laboratoriebygning 202, der ifølge Lin har været udsat for en del tekniske vanskeligheder ifm. idriftsættelsen. Formålet med specialet er at…

Bæredygtigt byggeri og commissioning CXweb

Bæredygtigt Byggeri & Commissioning

Bæredygtigt Byggeri og Commissioning Commissionings rolle i Bæredygtigt Byggeri En undersøgelse af pointgivningen i DGNB, LEED og BREEAM   Byggeprojekter kræver mange ressourcer at opføre og drifte. Bygningernes lange levetid betyder, at de valg der træffes ifm. byggeriet, har langtrækkende konsekvenser. Spares der på de tekniske løsninger eller kvaliteten af materialerne, så kan det have…

Fordele ved commissioning byggeri CXweb

Fordele ved Commissioning

Fordele ved commissioning på byggeprojekter Commissioning i byggeriet kan give konkrete og målbare fordele for bygherrer, projekterende, udførende, brugerne og samfundet som helhed. Sådan konkluderes det på den anden side af Atlanten, hvor man i USA løbende har indsamlet data for byggeprojekter med commissioning. Amerikanske erfaringer og konklusioner kan bruges i dansk sammenhæng, hvor der…

Commissioning 2018

2018 commissioning 2018 har været det hidtil bedste år for commissioning i Danmark, processen har bredt sig til nu at udføres på en væsentlig andel af alle store og mellemstore byggerier. Året har også medført betydelige ændringer for byggebranchen der vil smitte af på commissioning-processen. Der kom nemlig nyt Bygningsreglement (BR18), nye Almindelige Betingelser (AB18),…

eksport af commissioning

Commissioning internationalt

Hvordan står Danmark overfor udlandet når det kommer til commissioning Commissioning har eksisteret i omkring 40 år og har lige så stille spredt sig internationalt gennem diverse brancheorganisationer. Det internationale samarbejde spiller i dag en stor rolle. Det internationale energiagentur (IEA), der er et kollaborativt teknologidelingsprogram (stiftet i 1978) tæller i dag Østrig, Belgien, Canada, Danmark, Finland,…

Commissioning processens udvikling i danmark

Commissioning-processens udvikling i Danmark

Commissioning-processens udvikling i Danmark Commissioning er en teknisk koordinerings-, dokumenterings- og verificeringsproces, der over de sidste 10 år er gået fra at være næsten ukendt til i dag at blive implementeret på alle større byggeprojekter i Danmark. I denne artikel beskriver chefrådgiver Ole Teisen fra Sweco hvorfor og hvordan commissioning er blevet til i Danmark. Baseret…

Funktionsafprøvning med iot-sensorer

Commissioningtests og funktionsafprøvning med IoT-sensorer M.Sc. Marie Bryld Wolsing Energi- og indeklimaingeniør med fokus på bæredygtighed Kandidat Speciale Marie Bryld Wolsing har i det forgangne ½ år undersøgt mulighederne for at anvende IoT-sensorer til at automatisere diverse commissioning tests og performance monitorering. Specialet har blandt andet undersøgt følgende problematikker: Er det muligt at indsamle detaljeret data…