Ændrings-Log

Overordnede nye funktioner og opdateringer:

 • Nye skabeloner til faseoversigt – Herunder DS3090
 • Smårettelser af eksisterende funktioner

Overordnede nye funktioner og opdateringer:

Helt ny faseoversigt under planlægning

 • Giver bedre indsigt i projektets fremdrift for både bygherre og projektorganisation
 • Oversigten er en overordnet “to-do” liste over projektets opgaver

Overordnede nye funktioner og opdateringer:

 • Du kan nu sætte flere ansvarlige for krav og projektbasis
 • Opdateringer til IoT/Performance produkt
 • Antal målinger listes nu ved import af sensor-data til test-tjeklister

Overordnede nye funktioner og opdateringer for september/oktober:

 • Opdatering af platformens bagvedliggende framework
 • Mulighed for at kunne sætte flere ansvarlige i kravspecifikation og projektbasis
 • Bedre visning af brede dokumenter i granskningsmodulet
 • Opdatering af planlægning import/opret dokumenter

Overordnede nye funktioner og opdateringer for juli/august:

 • “Ikke kategoriseret” for kanbanvisning for krav- og testmodulet
 • Kanban kan kategorisere efter “deadline”
 • Ikke længere muligt at sende en invitation til en bruger, hvis denne allerede er tilknyttet
 • Mulighed for at se antal kommentarer i tabeloversigt på krav og test
 • Diverse opdateringer af tjeklisten ifm. kopiering/duplikering

Overordnede nye funktioner og opdateringer for juni:

Udgivelse af CXweb Funktionsafprøvning

Overordnede nye funktioner og opdateringer for April:

 • Småændringer og fixes til forskellige funktioner i CXweb
 • Opstart af større gennemgående ændring for hele siden, der vil optimere load-tider alle steder (forventet lanceret Q2 2021)

Overordnede nye funktioner og opdateringer for Marts:

 • Opdatering af Granskningsrapport layout
 • Opdatering af Testrapport layout
 • Nye Dashboard grafer

Overordnede nye funktioner og opdateringer for Februar:

 • Automatiske undermapper i projektfiler
 • Ny uploadfunktion fra Onedrive, Dropbox og Google Drive
 • Download som Zip af rapporter

Undermapper i projektfiler

 • Hvis du uploader filer til dine krav, cxlog, tests, m.m., så vil der nu automatisk oprettes en undermappe indeholdende filen i projektfiler.

Zip af rapporter

 • I afrapportering kan du vælge at downloade rapport med bilag i en zip-komprimeret mappe.
 • Derved slipper du for at skulle hente hver enkelt fil ned hver for sig.

Upload dokumentation

 • Alle steder på CXweb, hvor du kan uploade dokumentation, er det nu muligt at vælge filer fra din Onedrive, Google Drive, Dropbox eller din egen computer.

Overordnede nye funktioner og opdateringer for Januar:

 • Gem tjeklister på enterprise
 • Import af standardkrav for alle licenser
 • Push-notifikationer til CXweb mobil app
 • Nyt layout for upload og tilknytning af dokumenter

Notifikationer på mobilen

 • Benytter du CXweb mobil app, så vil du nu modtage notifikationer hvis du sættes ansvarlig for en cxlog eller et tjeklistepunkt i Testmodulet.
 • Du kan finde CXweb App her:

Google Play Store

Apple App Store

Gem dine tjeklister

Fra Enterpriseprojekter kan i nu gemme tjeklister og forudsætninger, således i kan genanvende typiske tjeklister i hvert projekt.

Commissioning på mobilen

 • Med vores nye app er det muligt at udføre commissioning fra mobil eller tablet
  Med den første version af CXweb er det muligt at:
  – Tilgå projekter
  – Se tildelte opgaver
  – Svare og oprette punkter i cxloggen
  – Udføre afprøvninger af tekniske anlæg

CXweb Tablet

Overordnede nye funktioner og opdateringer for November:

 • Nye funktioner på Entreprise projekter
 • Mulighed for at fejlmelde tjeklistepunkter
 • Print for testbeskrivelser

Entreprise projekter

 • Entrepriselicenser har fået et nyt layout og funktioner.
 • Du kan nu placere dine projekter på et Danmarkskort og opsætte jeres egne testrapporter.
 • Tests opsat i entrepriseprojektet vil kunne importeres ind til dine andre projekter.

Fejlmelding af tjeklistepunkter

 • De enkelte tjeklistepunkter i forudsætning og tjekliste kan meldes fejlet.
 • Du kan beskrive fejlen og sætte personer ansvarlige for opfølgning.
 • Skal et punkt laves igen kan du genåbne kravet. Den tidligere fejlmelding vil stadig fremgå i historikken og testrapporten.

Tjeklistepunkt

Overordnede nye funktioner og opdateringer for Oktober:

 • Fix af visning af dokumenter fra Google Documents
 • Mulighed for at tilknytte filer fra Projektweb
 • Bilag til Tests
 • Flere muligheder i granskning

Ansvarlige i granskning

 • Du kunne tidligere kun sætte en person ansvarlig for en markering i granskningsmodullet.
 • Det er nu muligt at sætte en eller flere ansvarlige for hver enkel beskrivelse ligesom du kender det fra cxloggen.

Filer fra Projektweb

 • Under dokumentation er det nu muligt at referere til filer fra Projektfiler.

På denne måde kan du nu henvise til filer og derved kun uploade dokumenter en gang.

 

Organisationsdiagram

 • Organisationsdiagrammet under brugerkartoteket har fået flere nye funktioner, herunder mulighed for at gemme det opsatte diagram lokalt som billedfil.

Organisationsdiagram

Opdatering af Test-side

 • CXweb har opdateret mådes at oprette, opsætte og udføre test på – Processen er mere strømlinet og gør det nemmere at se hvor langt den enkelte test er
 • Du kan nu definere formål, metode, forudsætninger og tjeklister, samt anvende de nye CXwebs skabeloner for funktionsafprøvning og performancetest.
 • Hvert tjeklistepunkt kan meldes udført eller fejlet, påkræve dokumentation eller kommentar, således nyttige dokumenter eller observationer ikke går tabt.

Til sidst kan i samle testen i en rapport, der indeholder beskrivelse, tjeklister, kommentarer, godkendelser m.m.

 

Overordnede nye funktioner og opdateringer for Juni:

 • Import af Test (Funktionsafprøvning)
 • Opdatering af Tjeklister i Test

Opdatering af Tjekliste

 • Nu funktionalitet i tjeklisten gør det muligt at kopiere og flytte punkterne ved oprettelsen af denne
 • Tjeklisten har fået en grå baggrund når man åbner en test, hvilket gør den nemmere at identificere

Import af Funktionsafprøvning

 • Det er muligt at importere de fire funktionsafprøvninger fra Bygningsreglementet direkte ind i dit projekt
 • Ved siden af Opret findes nu “Import”, der fremover vil udvides med flere standardtests der nemt kan importeres og tilpasses

Hver test vil indeholde beskrivelsen, tjekliste og forudsætninger fra BR18

Overordnede nye funktioner og opdateringer for Maj:

 • Opdatering af Granskningsrapport
 • Opdatering af Testrapporter
 • Tydeligere indikator af Tags/Registre

Granskningsrapport

 • Det er nu muligt at generere en granskningsrapport der kun inkluderer sider med kommentarer fra granskningsmaterialet
 • Dermed reduceres længden af rapporten for granskninger af dokumenter med mange sider

Opdatering af Testrapport

 • Der er udarbejdet flere filtre for Testrapporter i CXweb.
 • Det er muligt at generere rapporter ud fra fagområder, milepæle eller specifikke tests. Dermed kan der eksempelvis udarbejdes en samlet Testrapport for alle test der er tilknyttet Ventilation eller en specifik Milepæl.

Overordnede nye funktioner og opdateringer for April:

 • Change Management
 • Opdatering af granskningsmodul

Change Management

 • Commissioning processen indeholder mange indbyrdes afhængigheder på kryds og tværs af krav, tests, cxlogs m.m.

Foretages der en ændring af et krav, så kan det have betydning for tilhørende Projektbasis, Cxlog, Tests m.m. Med Change Management gives et hurtigt overblik over afhængighederne og man kan nemt beslutte, om krav eller testændringen har betydning for dets relationer.

 

Opdatering af Granskning

 • Brugerfladen for CXwebs Granskningsmodul er blevet opdateret. Det er nu nemmere at lave markeringer og manøvrere rundt i dokumenterne, hvilket gør det muligt at granske både store plantegninger og almindelige dokumenter.

I afrapportering er en granskningsrapport nu mulig, hvor alle kommenterer og markeringer samles i en PDF.

Du kan se en gennemgang af hele granskningsmodulet her

Overordnede nye funktioner og opdateringer for Marts:

 • Rapportering af Tests
 • Yderligere filtre til oversigtsvisning
 • Udkommentering og gendannelse af krav

Testrapport

 • Det er nu muligt at udarbejde en testrapport fra afrapportering. Denne første version samler alle tests i en rapport med tilhørende tjeklister.

Udkommentering og gendannelse af krav

 • For at følge DS3090s anvisninger kan eksisterende krav ikke slettes. I stedet udkommenteres de således arbejdet omkring kravene indtil ændringen stadig fremgår.

Det er muligt at gendanne krav til aktiv status.

Overordnede nye funktioner og opdateringer for Februar:

 • CSV eksport og Testrapport
 • Entreprise version

CSV eksport & Testrapport

Det er nu muligt at hente projektdata ud i CSV. Sammen med de nuværende rapporteringsmuligheder giver dette brugerne mulighed for at kunne eksportere al data i alle formater.

Testrapporten er en ny PDF eksport i afrapportering, der gør det muligt at udarbejde en testrapport på udførte tests i CXweb

Enterprise

CXweb Enterprise er en ny type projektlicens, der giver et unikt overblik over alle projekter samt nye funktioner for anvendelse af bruttolister for krav og tests.

Overordnede nye funktioner og opdateringer for Januar:

 • Kanban-visninger for Tests og Kravspecifikation
 • 90% af CXweb er nu i React
 • Engelsk Version

React opdateringer

 • Ved omlægning af CXweb til React giver vi brugeren et hurtigere og mere brugervenligt produkt.

Oprettelse af aktiviteter og redigeringer vil ske direkte uden at brugeren manuelt skal opdatere siden ved hver ændring.

Oversigtsvisning

 • For Kravspecifikation og Tests er der udarbejdet nye visninger efter Kanban-modellen. Dette giver mulighed for at skabe sig et bedre overblik ud fra filtre for Krav og Tests

Engelsk version

 • Ved oprettelse af nye projekter er det nu muligt at indstille hele projektet til engelsk.