Bygningstyrelsens har introduceret begrebet milepæle til performancetests

Bygningsstyrelsen er nu officielt rykket fra deres tidligere direkte tilgang til performancetest til at inddele tests i milepæle. Med milepælstilgangen anbefales det at man fire gange i byggefasen og en gang i driftsfasen verificerer sit projekts tekniske performance. Motivationen bag ændringen er som de selv forklarer på deres hjemmeside:

 

”For at performancetesten kan opnå effekt i et byggeri, skal testprotokollerne tænkes sammen med projektering, tilsyn, planlægning og styring af byggeriets udførelse, ligesom en manglende opfyldelse af acceptkriterierne skal gøres økonomisk og juridisk forpligtigende.”

 

De anbefaler at der under projekteringen defineres en række milepæle-mål og milepæle-betalinger. Først når alle mål for en given milepæl er opfyldt og verificeret, frigives milepælsbetalingen til de udførende. Dette har til hensigt at skubbe de udførende mod at arbejde mere målrettet for at opnå funktionelle tekniske installationer.

 

De fem anbefalede milepæle er:

 1. Byggeriet er forsynet med vand, varme, køl og strøm
 2. Byggeriet er mekanisk og elektrisk komplet
 3. Byggeriet er i hydraulisk balance & test at proces-, standalone- og brandtekniske-installationer
 4. Test af reguleringsevne og test af resterende installationer
 5. Test af byggeriet under belastning

 

Bygningsstyrelsens gamle performance-testprotokoller, der blev udarbejdet i forbindelse med byggeriet af Syddansk Universitets Bygning 44 fra 2015, er derfor blevet erstattet eller opdateret med en række nye og modificeret testprotokoller (som ses i højre spalte).

De nye testprotokoller er tilpasset til milepæle-tankegangen, men kræver stadigvæk tilpasning til det enkelte byggeprojekt.

 

Performancetests, milepæle og commissioning

Milepælstankegangen er en ny kontekst for performancetests, som vil tvinge alle parter juridisk og økonomisk til at verificere hvorvidt bygherrens krav opfyldes.

Performancetests/funktionsafprøvning er en væsentlig del af commissioningarbejdet – milepæle er derfor en interessant tilgang, der potentielt set kan implementeres i commissioning.

En af de største udfordringer ved commissioning er nemlig at man sjældent definerer hverken juridiske eller økonomiske forpligtigelser i forbindelse med ansvaret for commissioning.

Derfor tror vi, at indførelsen af milepæle-tilgangen i commissioning arbejdet kunne have en positiv indvirken på arbejdsgangen for commissioning-organisationen på mange projekter.

Kilde: Bygningsstyrelsen om performancetests

Kilde: Bygst om performancetests hos bygherreforeningen 2015

Nicki

M.Sc. Nicki Blådal-Hansen

Medstifter af CxWeb

nb@cxweb.dk

Forsyning

 • Transformer og hovedtavler sat under spænding
 • Fordelingstavler sat under spænding
 • Varme, køl og vandforsyning er etableret fra offentlig forsyning

1. Milepæl

Mekanisk og elektrisk komplet

 • BMS tavler og netværk sat under spænding
 • Netværk aktivt
 • BMS brugerflade aktiv
 • Sammenhæng mellem BMS anlægsbilleder, PI-diagrammer og punktafprøvning
 • Installationer trykprøvede, rengjorte, udluftede og tæthedsprøvede
 • Installationer mekanisk og elektrisk komplet

2. Milepæl

Hydraulisk balance

 • Kontrol af hydraulisk balance for vandbårne varmeanlæg

Proces, stand-alone og brandtekniske installationer

 • Brand og røgspjæld. Kontrol via BMS
 • Blødgjort vand
 • Generatoranlæg
 • Osmosevand
 • Pumpebrønde ved skybrud
 • Samspil, ventilation og labudstyr
 • Trykluft, kvalitet

3. Milepæl

Reguleringsevne

 • Kontrol af reguleringsevne på ventilationsanlæg via BMS brugerfladen
 • Kontrol af reguleringsevne på varme og køleanlæg via BMS brugerfladen

Systemvirkningsgrader

 • Køleanlæg. Test af systemvirkningsgrad (COP) ved givne belastninger
 • Kølekompressorer Cop
 • Kølecentral. Fjernkøling. Kapacitet og energieffektivitet
 • Energieffektivitet i varmtvandsanlæg
 • Belysningsanlæg. Effekter ved min. og maks. lysmængde
 • SEL-værdi. Kontrol af SEL-værdi på ventilationsanlæg via BMS brugerfladen
 • Temperaturvirkningsgrader. Kontrol af temperaturvirkningsgrader via BMS brugerfladen

4. Milepæl

Prøvedrift

(Ikke specificeret)
5. Milepæl

Skriv et svar